Comming soon
Hosting xpay.vn đã được tạo thành công
1. Upload Source Website lên thư mục public_html trên Hosting
2. Cấu hình Website kết nối đến cơ sở dữ liệu
3. Import Data vào phpmyadmin
Tên miền: xpay.vn
Ngày đăng ký: Wed Apr 16 18:12:31 2014
Nhà cung cấp: hnvietnam.com
IP Máy chủ: 42.112.19.15 - FPT Datacenter, Ha Noi
  
Thông tin hỗ trợ
DỊCH VU TRỰC TUYẾN HN.VIETNAM
Địa chỉ : Ấp 1, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại : 0736.588.007
Hotline: 0167.85.88.485
Email: kythuat@hnvietnam.com
Website: hnvietnam.com